EB i familjen

EB i familjen

Epidermolysis bullosa - OBS alla bilder är privata och får ej användas utan tillstånd!!

Natalie min älskade lilla gullfia, jag önskar jag kunde lägga dig på ett moln av mjukhet och skydda din ömtåliga kropp mot allt...

Beslut om ordination av förbandsmaterial

Pappas inläggPosted by Darko Thu, January 14, 2010 21:03:05

Hej,

Nu har vi ställt ett ultimatum till hud på SU i Västra Götaland. De har en vecka på sig att återkomma med ett positivt beslut till oss gällande förbandsmaterial. Annars kommer vi att gå till media. Nu får det räcka!

"Västra Götalandsregionen och kommunerna i västra Götaland har gemensamt beslutat att kostnaden för avancerade förband (se avtal) belastar den verksamhet där ordinerande läkare är verksam (länssjukvården eller primärvården)."

"Patienter som utför omläggningar själva i hemmet: Grundprincipen enligt avtalet är att inga patienter ska behöva bekosta några förband själva, oavsett om patienten får hjälp av hälso- och sjukvården för omläggning eller lägger om sitt/sina sår själv. Patienter som utför omläggningar själva i hemmet, ska erhålla förbandsmaterial av den vårdgivare som har uppföljningsansvar för den aktuella behandlingen. Distribution och kostnadsdebitering sker enligt de lokala rutinerna för avancerade förband (se ovan)."

Allt detta och lite till finns att läsa här.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.